Rookmelders verplicht, ook bij u?

Rookmelders zijn verplicht in België maar er zijn verschillen naargelang waar u woont. Phil at Home zet alles even voor je op een rij.

Een rookmelder redt levens door op tijd gevaarlijke situaties te signaleren en hulp in te schakelen.

Een rookmelder redt levens door op tijd gevaarlijke situaties te signaleren en hulp in te schakelen.

Een rookmelder kan uw huis en het leven van uw gezin redden. In woningen met goed functionerende rookmelders is de kans op ernstige ongelukken maar liefst tweemaal zo laag als in woningen zonder rookmelders.

Het gevaar van rook

Het grootste gevaar dat op de loer ligt bij een brand, is niet het vuur, maar de rook. Die inhaleert u voor u naar buiten kan geraken en moderne synthetische materialen vormen een gevaarlijke bron van rook.  Want ’s nachts, als u slaapt, is uw reukzin uitgeschakeld en ruikt u dus niet of er rook hangt in de woning!

Even een overzicht van de wettelijke verplichtingen voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië.  BRON https://www.engie-electrabel.be/nl/blog/

In Vlaanderen

Huurwoningen en studentenkamers

Tot nu toe moesten huurwoningen zoals vakantieverblijven, koten en sociale woningen ‘een voldoende aantal rookmelders’ hebben. Maar de regel gold niet voor huizen en appartementen die als hoofdverblijfplaats werden verhuurd en na 1945 waren gebouwd. Dit is veranderd op 1 januari 2019: ook deze laatste categorie van huurwoningen moet nu voldoende rookmelders hebben, minstens één per verdieping. Verhuurders zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van die rookmelders, de huurders voor het vervangen van de batterijen. De rookmelder moet optisch zijn, CE gemarkeerd en aan de norm NBN EN 14604 voldoen.

Rookmeldersverplichting in woningen bewoond door eigenaar vanaf 1 januari 2020

De Vlaamse Regering heeft op 10 maart 2017 een decreetwijziging afgekondigd waarmee het plaatsen van rookmelders of een branddetectiesysteem verplicht wordt voor huurwoningen en voor woningen die de eigenaar zelf bewoont. 
Op 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen rookmelders of een rookdetectiesysteem hebben.

Meer informatie over deze wetgeving: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-verplicht-woningen-om-conform-te-zijn.
 

In Brussel
 

Sinds 1 juli 2005 zijn rookmelders verplicht in huurwoningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U moet een rookmelder plaatsen in elke kamer die je doorloopt tussen een slaapkamer en de uitgang van de woning.

De aankoop, de installatie en de vervanging van de detectors zijn voor de eigenaar.

De rookmelder moet optisch zijn, BOSEC-gekeurd en werken op een lithiumbatterij met een levensduur van meer dan 5 jaar of aangesloten zijn op het stroomnet en een noodbatterij hebben die opstart bij een stroomonderbreking.

Meer informatie over deze wetgeving: https://be.brussels/dbdmh/preventie/rookdetectoren.

In Wallonië

Al sinds 1 juli 2006 zijn rookmelders verplicht in heel Wallonië. In een huurwoning is de eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de installatie van de rookmelders, de huurder voor het vervangen van de batterijen.

Het aantal rookmelders hangt af van het type woning en van de bewoonbare oppervlakte.

Appartement: woont u in een appartement dat kleiner is dan 80 m2, dan moet u één rookmelder installeren. Is uw appartement groter, dan worden dat er twee.

Huis: één rookmelder per bouwlaag is verplicht. Een tussenverdieping is ook een volwaardige verdieping. Is de oppervlakte van een bouwlaag groter dan 80 m2, dan moet u daar twee rookmelders installeren. Hebt u minstens vier rookmelders in huis, dan moeten deze onderling met elkaar in verbinding staan of hebt u een gecentraliseerde detectiesysteem nodig.

De rookmelders moeten van het optische type zijn en gecertificeerd door een erkende organisatie. Ze moeten autonoom functioneren en werken met een ingebouwde batterij of via het stroomnet.

Phil at Home spoort rook- en koolstofmonoxide op via slimme sensoren

Phil at Home zorgt ervoor dat u een veilig gevoel hebt in huis.  En dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Hangt er rook of teveel CO in uw huis, dan slaat de rookdetector automatisch alarm en stuurt een signaal naar de meldkamer van Securitas. Daar contacteren ze u of uw vertrouwenspersonen onmiddellijk om uit te vissen welke hulp u nodig hebt.