Het Rode Kruis - de organisatie die iedereen nauw aan het hart ligt

Als er één vrijwilligersorganisatie is waar iedereen vroeg of laat in zijn leven bij betrokken is of mee te maken krijgt, dan is het wel het Rode Kruis. Binnenkort is het hún dag, een ode aan het principe van neutrale, humanitaire hulp voor iedereen die het nodig heeft. Welke rol speelt het Rode Kruis in uw leven?

 

Misschien ging u als kind naar de speelpleinwerking van het Rode Kruis. Of leerde u via de organisatie hoe u EHBO moet toepassen. Misschien bent u een trouwe bloeddonor of een bedrijvige crisisvrijwilliger die nu in de scholen mee coronasneltesten helpt afnemen. Voor heel veel mensen is het Rode Kruis letterlijk en figuurlijk een levensader.

Hoe het allemaal begon

Het Rode Kruis is een internationale organisatie die in 1863 in Genève werd opgericht. Eén van de grondleggers was Henri Dunant, die het idee kreeg toen hij op een slagveld schrijnende situaties zag van gewonde soldaten die aan hun lot werden overgelaten. Al gauw bekommerde de organisatie zich niet enkel over soldaten, maar ook over krijgsgevangenen, schipbreukelingen, asielzoekers en gewone burgers die medische of psychosociale hulp nodig hadden.

Revolutionair principe

Het idee van Dunant was revolutionair voor die tijd. Hij vond dat iedere soldaat medische hulp moest kunnen krijgen, zonder onderscheid en ongeacht aan welke kant van de strijd hij stond. Dat principe van onpartijdigheid is nog steeds één van de zeven fundamentele beginselen van het Rode Kruis. Menselijkheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, eenheid, universaliteit en vrijwilligheid zijn de andere basisprincipes.

Opkomen voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland

De hulpverlening van het Rode Kruis bleef niet beperkt tot oorlogsslagvelden. Doorheen de jaren boden vrijwilligers van de organisatie bijstand bij alle grote rampen die u zich herinnert, zoals de brand in de Innovation in Brussel, de scheepsramp met de Herald of Free Enterprise in Zeebrugge en de massale kettingbotsing in 1996in Deinze. Daarnaast ze zijn ook lokaal heel actief tijdens sportwedstrijden, braderijen, evenementen enzovoort. Het Rode Kruis heeft daarnaast als missie om met cursussen eerste hulp onze zelfredzaamheid te stimuleren zodat we elkaar kunnen helpen bij een noodgeval.

Word Rode Kruis-vrijwilliger

Heeft het Rode Kruis al een rol gespeeld in uw leven en wil u graag iets terug doen? Waarom dan geen bloed of plasma geven, eerste hulp leren of vrijwilliger worden! U kan bijvoorbeeld kinderen ondersteunen bij hun schoolwerk of grootletterboeken naar het rusthuis brengen en daar een praatje slaan met de bewoners. U kan ook meehelpen bij de promotie en organisatie van bloedinzamelacties of kwetsbare mensen in uw buurt ondersteunen. U zal zien: u belangeloos inzetten voor anderen, heeft ook een positieve impact op uzelf.

Doe een beroep op het Rode Kruis

Voelt u zich zelf soms eenzaam en heeft u nood aan menselijk contact, dan kan u terecht bij het ‘Spring eens binnen’-project van het Rode Kruis. Een vrijwilliger komt dan geregeld bij u langs om bijvoorbeeld samen de krant te lezen of u te helpen met uw boodschappen. Zo draagt hij of zij een steentje bij zodat u langer thuis kan blijven wonen . Uw persoonlijke coördinator Phil kan u wegwijs maken in het aanbod van het Rode Kruis en u in contact brengen met een lokale verantwoordelijke.